Waterdruppels

Ik fotografeer graag waterdruppels. Het licht ze geeft een extra effect, het lijken net parels. Zo mooi. Ook deze druppels - op Oost-Indische kers bladeren - kon ik niet zomaar voorbijlopen.

Je zou denken dat dit gewoon regendruppels zijn die op het blad blijven liggen maar dat is niet zo! Deze druppels worden door de plant zelf via de waterporiën (hydratoden) naar buiten geperst. Dit heet guttatie. Guttatie komt ook voor bij onder andere vrouwenmantel, heermoes, aardbei en lotus. Ook paddenstoelen kunnen gutteren. Dit 'uitzweten' van vocht met daarin opgeloste stoffen treedt vooral op als de worteldruk van de plant hoog en de mogelijkheid van verdamping door het blad onvoldoende is. De druppels blijven op of aan de randen van het blad hangen. En zeg nou zelf, is het geen pláátje?