Plantennamen

Elly, een goede vriendin van mij, vraagt mij wel eens om tuinadvies. Over hoe je een bepaalde struik moet snoeien of over een nieuwe plek voor een plant. Toen we een keer samen een rondje door de tuin maakten begon ze over de kornoes. Eh, de kornoes? Die kende ik niet...waar stond die dan? Ze wees me de kornoelje aan, de witte kornoelje, om precies te zijn (Cornus alba). Plantennamen...

In de eeuwen vóór Linnaeus - de beroemde Zweedse natuurwetenschapper, arts en bioloog - , die het principe van binomiale nomenclatuur bedacht, waarbij iedere soort een tweedelige naam krijgt, beschreef iedereen de namen van planten en dieren op een andere manier. Je wist niet precies met welke plant of welk dier je te maken had.

Linnaeus (1707-1778) introduceerde een handig systeem om planten en dieren te benoemen. Hij bestudeerde zeer veel planten en dieren en reisde de hele wereld over. In zijn boek 'Species Plantarum' (De soorten der planten - 1753) gaf hij de planten twee Latijnse namen: het eerste woord, met een hoofdletter geschreven, was de naam van het geslacht en het tweede woord werd met een kleine letter geschreven en was de soortaanduiding. Al gauw namen andere mensen dit over en 'Species Plantarum' vormt de basis voor de naamgeving van planten zoals we die nu nog kennen. Even een voorbeeld ter verduidelijking:

Cornus alba (Witte kornoelje)

Eerste naam: Cornus = de geslachtsnaam;

Tweede naam: alba = de soortnaam.

Elly en ik houden het wat de witte kornoelje betreft op de kornoes. Dat klinkt zo leuk en we weten precies welke struik we daarmee bedoelen.