Afbraak van hout

Hout blijft vrij lang liggen (of staan) in de tuin of in het bos. Er zijn namelijk niet zo veel bacterie- of schimmelsoorten die hout kunnen afbreken. Dat komt omdat er veel lignine (houtstof) in hout zit; Ongeveer 25-33 procent van de massa van gedroogd hout bestaat uit lignine.

Het verrotten van hout is een langdurig proces. Toch vergaat hout veel sneller dan dat het groeit. Hoe warmer en hoe vochtiger, hoe sneller hout vergaat. Allerlei dieren verkleinen de houtmassa en bacteriën en schimmels breken de rest af. Verschillende soorten kevers (onder andere boktorren) voeden zich als larve met dood hout. Ook vogels, zoals de Groene specht (Picus viridis) en hier in de tuin de Grote bonte specht (Dendrocopos major) zoeken in het hout weer naar larven. In de gaten die in het hout ontstaan kan er makkelijk water binnendringen en zo ontstaat er een vochtig milieu waarin pissebedden, mijten, springstaarten, aaltjes en wormen zich thuis voelen en de restjes van het verrotte hout opeten (Pissebedden hebben aan de onderkant van hun lichaam nog steeds kieuwen en die kieuwen moeten vochtig blijven).

Ook de houtsoort is bepalend voor de snelheid van het afbraakproces. Boomsoorten als beuk, wilg, douglasspar, fijnspar, berk, haagbeuk en lijsterbes verteren snel: 10-15 jaar. Zeer langzaam verteren linde en eik: 25- meer dan 150 jaar.

De stobbe van de afgezaagde pruimenboom op de foto is overigens minder geschikt als bron voor dood hout etende insecten; hij is te klein in oppervlak. Grotere stobben, met een diameter van meer dan 50cm, hebben dankzij het de gunstige oppervlak/inhoud verhouding een kleinere kans op uitdroging en zijn een voedselbron voor allerlei insecten en andere dieren. (Bron: Dood hout en insecten, Library WUR: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/329048).