Bloedende bomen

Vorig jaar begon ik, in mijn enthousiasme, te vroeg met het snoeien van een paar kornoeljes (Cornus alba 'Sibirica') en wilgen (Salix). Sommige soorten 'bloeden' als je ze te vroeg in het jaar snoeit; zodra er een snoeiwond wordt gemaakt stroomt er sap uit de wond.

Dat sommige boomsoorten wél en andere niet bloeden komt door de bouw van hun vatenstelsel (verspreidporig, halfringporig of ringporig) en de manier waarop er nieuwe vaten worden aangemaakt.

Bij verspreidporige bomen, waarbij de grote vaten gelijkmatig verspreid door de jaarring liggen, onafhankelijk van de groeizones, worden er er het hele groeiseizoen door vaten gevormd. De sapstroom komt op een andere manier op gang. Bij snoei in de winter of het voorjaar geeft dit bloedingsverschijnselen. Veel boomsoorten uit gematigde zones. zoals: esdoorn (Acer), berk (Betula), haagbeuk (Carpinus betulus), linde (Tilia), populier (Populus) en wilg (Salix) kunnen bloeden.

Ringporige boomsoorten bloeden niet als ze vroeg in het jaar worden gesnoeid. Bomen met dit type vaten vormen in het begin van het groeiseizoen een ring met veel grote vaten, waarbij de brede poriën een duidelijk afgescheiden zone vormen. Het hout dat later, in de zomer wordt gevormd heeft minder en ook kleinere vaten die verspreid voorkomen. Een paar voorbeelden hiervan zijn: Eik (Quercus), iep (Ulmus), trompetboom (Catalpa),

Halfringporig zit tussen ringporig en verspreidporig in. Ook halfringporige boomsoorten kunnen bloeden. Walnoot (Juglans) en kers (Prunus) is zijn halfringporig.

Er is een ezelfsbruggeltje om te onthouden welke bomen bloeden: 'ABC-bomen'. ABC staat voor Acer, Betula en Carpinus (esdoorn, berk, haagbeuk). Maar ook populier (Populus), linde (Tilia), wilg (Salix) en walnotenboom (Juglans) bloeden bij snoei in het verkeerde jaargetijde. Snoei ABC en de andere hierboven genoemde bomen (PTS en J) vroeg in de herfst of tijdens de zomermaanden maar nooit vanaf het moment dat het blad begint te vallen.

Heb je toch in een foute periode gesnoeid? Proberen NOOIT het bloeden te stoppen; dit is nog veel erger dan het bloeden zelf. Bomen kunnen niet leegbloeden omdat er een constante aanvoer van sap is via de wateropname door de wortels. Wél verspeelt een boom met een flinke bloeding een deel van zijn reserves en vormen de suikers in het sap een gunstige voedingsbodem voor schimmels, die de boom kunnen aantasten.

Op de foto de oude snoeiwond van de kornoelje.