Goudvink

Mijn man zag ze al eerder hier in de buurt, maar ik nog niet: goudvinken (Pyrrhula pyrrhula)!

De goudvink is één van de schuwste vogels in ons land, je ziet ze niet zo vaak. Ze leven in kleine groepjes of paren.

Vanochtend zat er een paartje in de tuin. Ik zag eerst het mannetje; wat was ie groot en zo helder gekleurd, heel opvallend. Tegen de tijd dat ik mijn camera in handen had was hij naar de pruimenboom gevlogen, even verderop in de tuin. Daar zat ook het vrouwtje, onopvallend van kleur: donker grijsbruin aan de bovenkant, beige grijze buik en wangen en, net als het mannetje, zwarte vleugels, staart en 'petje' en witte stuit en vleugelstreep. Ze zaten te ver weg voor een goede foto... zo jammer. Als je goed kijkt zie je het mannetje zitten: een roodroze bolletje, ongeveer in het midden van de foto. Hij heeft een roodroze buik en 'wangen', blauwgrijze bovenkant en zwarte vleugels, staart en 'petje' en een opvallend witte stuit en vleugelstreep. Daar is allemaal niks van te zien op mijn foto, maar toch. Iets links van het mannetje, wat lager op 'n tak, zit het vrouwtje: een vaag, grijsbruin bolletje.

Op 't YouTube staan er legio mooie filmpjes van goudvinken die prunusknoppen eten. Want daarom vlogen ze naar de pruimenboom: goudvinken eten voornamelijk zaden, vruchten en knoppen, speciaal knoppen van fruitbomen.