Groenlingen

Vandaag stond ik met mijn camera voor het raam om te proberen de zanglijster (Turdus philomelos), die op het grasveld heen en weer hipte, op de foto te zetten. Dat was erg moeilijk! Opeens streken er twee groenlingen (Chloris chloris) neer. Ze kwamen van de pinda's eten. Wat zijn ze toch prachtig groen.

Groenlingen hebben het formaat van een forse vink. Ze hebben een dikke kop, grijze wangen en een stevige, kegelvormige snavel waarmee ze vooral zaden eten, maar ook bessen.

De groenling aan deze kant van het pindanetje is het mannetje. Hij is van boven helder olijfgroen met grijs gekleurd en heeft grijze vleugels met opvallend gele en zwarte randen en zwarte vleugeltips. In de vlucht kan je dat goed zien.

De andere vogel, het vrouwtje, is wat doffer en saaier van kleur, een beetje grijzig groen met een bruinige zwak gestreepte rug. Mannetjes hebben een blauwgrijze kruin, vrouwtjes een meer grijze.

De jongen van de groenling lijken op het vrouwtje. Ze zijn grijzer en meer gestreept.

Groenlingen broeden van eind maart tot in augustus in halfopen landschap, zoals bosranden, maar ook in een bebouwde omgeving; zolang er maar genoeg struiken zijn. Bij voorkeur struiken met stekels als meidoorn, sleedoorn, wilde roos of braam. Ze maken een komvormig nestje in dicht struikgewas of coniferen. Groenlingen hebben meestal twee legsels per jaar van 4-6 blauwgroene eitjes met donkere vlekjes. Alleen het vrouwtje bebroedt ze, zo'n 11-14 dagen lang. De jongen blijven na het uitvliegen nog 2-3 weken samen met hun ouders.

Als het broedseizoen voorbij is trekken groenlingen in groepjes rond. Groenlingen zijn voor het grootste gedeelte standvogels, maar sommigen trekken vanaf september tot laat in november naar het zuiden (Frankrijk, Spanje, Portugal, Marokko). De voorjaarstrek loopt van maart tot in mei. In ons land overwinteren de 'Noormannen' uit Scandinavië.

Groenlingen nemen in aantal toe en handhaven zich goed. Ook de aantallen niet-broedvogels uit Scandinavië namen vanaf 1980 toe.

Wil je groenlingen aantrekken in je tuin? Zorg dan voor dicht struikgewas met stekels. Plant eens een wilde roos, bijvoorbeeld de hondsroos (Rosa canina). Groenlingen eten veel soorten zaden en bessen en je ziet ze in de nazomer vaak de rozenbottels van de hondsroos eten. In de winter bezoeken ze de voedertafels. Ze zijn gek op ongezouten pinda’s en zwarte zonnebloempitten. Ook voedersilo's worden vaak bezocht.

Op https://www.vogelgeluid.nl/groenling/ kun je een groenling horen.

(Bronnen: De Vogelbescherming Nederland en Natuurpunt België)