Ganzen

Je hoort ze eerder dan je ze ziet, overvliegende ganzen! Meestal zien we ze vanuit de tuin in grote groepen overvliegen, in de kenmerkende V-vorm. Ze maken een boel kabaal en het is mooi om te zien hoe ze van plek wisselen in de V-formatie om energie te sparen.

Er zitten hier, vooral in de herfst en de winter, heel veel ganzen in de buurt. In grote groepen houden ze zich op de akkers bij ons dorp op waar ze fourageren. Een prachtig gezicht! Ze vinden er gras en oogstresten als graankorrels, stukken suikerbiet en aardappels. Tegenwoordig is de aankomst van de ganzen uit het noorden een stuk vervroegd; ze komen al begin oktober aan.

In Nederland zitten er 's winters ongeveer anderhalf miljoen ganzen, het overgrote deel van het totaal aan ganzen dat in West-Europa overwintert. De ganzen komen voor het merendeel uit het hoge noorden (Noord-Scandinavië en Noord-Rusland) naar de pleisterplaatsen. Zowel het aantal overwinterende ganzen als het aantal pleisterplaatsen is toegenomen in Nederland. Daarnaast zijn er onze eigen ganzen die hier broeden en meestal het hele jaar in de omgeving van hun broedgebied bivakkeren.

En nu is het voorjaar. De noordelijke ganzen zijn al weer weggetrokken.