Compost kwaliteit

We hebben, zo op het eerste gezicht, prachtige donkere compost van eigen composthoop. De hoop ligt, zoals dat hoort, in de schaduw om uitdroging te voorkomen. Af en toe kom ik een dikke rode compostworm tegen (Eisenia foetida) en ik zag ook een paar gele aardkruipers (Geophilus flavus), een dunne, gele, duizendpotensoort.

Goede compost bevat veel verschillende ingrediënten. Helaas weten wij niet wat de vorige bewoners allemaal op de composthoop gooiden en ook niet of ze de hoop keerden (ik ben bang van niet); wij hebben dat zelf ook nog nooit gedaan.

Hoe weet je nou of het goede compost is en hoe kun je de kwaliteit en daarmee de waarde van compost vaststellen? De kwaliteit van compost heeft met een aantal factoren te maken:

  1. Vochtgehalte; neem een handje compost en knijp dit fijn. Als het er een balletje van kunt maken zonder dat er water uit komt ligt het percentage vocht rond de 60%. Komt er water uit dan is de compost te nat en valt de compost uit elkaar dan is hij te droog;

  2. Geur; hoe ruikt de compost? Goede compost ruikt neutraal of een beetje naar bosgrond; compost die stinkt is niet goed gecomposteerd. Als de compost naar ammoniak ruikt is deze nog niet rijp;

  3. Kleur; goede compost ziet er donkerbruin tot bijna zwart uit. Grijs of zwart duidt op een te warm composteerproces;

  4. Structuur; hoe fijner de compost is, hoe beter alles is verteerd. Een grovere compost is meestal jonger en verbetert de structuur van de bodem maar vraagt meer stikstof uit de grond om te verteren.

  5. Organische stofgehalte; de organische stof in de compost voedt het bodemleven en er ontstaat zo een verbetering van de bodemstructuur. Ook de chemische samenstelling is van belang. De koolstof/stikstof-verhouding (C/N) is een belangrijk iets. Ook moeten koolstof en stikstof goed door elkaar gemengd en in een toegankelijke vorm beschikbaar zijn. Compost kan veel grond bevatten waardoor het organische stofgehalte tegenvalt.

Zo zijn er nog een aantal factoren die mede bepalend zijn voor een goede compost. Best lastig, allemaal. Natuurlijk kan ik onze compost (laten) testen om precies te weten hoe het ermee gesteld is, vooral ook omdat we de groentevakken met de compost in plaats van biologische moestuinaarde vulden. Dat scheelt een hoop geld en ook gesjouw. Maar of dat nou wijs is om zo het moestuinjaar te beginnen? We gaan het zo proberen; ik zal er nog wat biologische moestuinmest aan toevoegen van vorig jaar en durf de gok te nemen dat de vorige bewoners geen mest op de composthoop deden - ik vond nooit mest en/of stro sporen op de composthoop.

Eerst maar eens goed het etiket lezen op het pak moestuinmest!

(Bron: Biokennisbericht Wat is goede compost, Wageningen UR E-depot: http://edepot.wur.nl/326324)