Waardplanten

De brandnetel (Urtica spp.) is een bekende waardplant voor de rupsen van de dagpauwoog, atalanta, landkaartje, kleine vos, distelvlinder en gehakkelde aurelia. Rupsen zijn erg kieskeurig en eten maar één of een paar plantensoorten.

Pinksterbloemen (Cardamine pratensis) zijn, samen met look-zonder-look, damastbloem en judaspenning de waardplanten van het oranjetipje (Anthocharis cardamines). De overleving van de rupsen is het grootst op de pinksterbloem en look-zonder-look. De rupsen eten vooral van het zaad en oranjetip vrouwtjes leggen hun eitjes op planten die nog geen zaad hebben gevormd maar al wel veel bloemen en knoppen hebben. Zodra de rupsen uitkomen is er genoeg te eten.

Pinksterbloemen groeien op vochtig grasland en staan nu volop in bloei bij ons in de tuin. Ik hoop dat de oranjetipjes hun eitjes op de planten hebben afgezet of zullen afzetten. Deze week heb ik al een aantal vrouwtjes (zonder oranje vleugelpunten, ze lijken meer op koolwitjes) boven het grasveld zien fladderen. In ieder geval laten we gras met pinksterbloemen staan totdat de pinksterbloemen zijn afgestorven.

Er zijn veel soorten waardplanten waarmee je de vlinders en rupsen kunt helpen. Op de website van De Vlinderstichting staan de waardplanten van de meest voorkomende tuinvlinders:

Groot- en klein koolwitje - koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad, Oost-Indische kers;

Klein geaderd witje - kruisbloemigen, zoals look-zonder-look en pinksterbloem;

Oranjetipje - look-zonder-look, pinksterbloem, damastbloem en judaspenning;

Citroenvlinder - vuilboom en wegedoorn;

Kleine vuurvlinder - schapenzuring, veldzuring;

Boomblauwtje - vuilboom, klimop, heide, hulst, wegedoorn, vlinderstruik en kattenstaart;

Icarusblauwtje - diverse klaversoorten, zoals hopklaver, rolklaver en gewone rupsklaver;

Distelvlinder - diverse distelsoorten, kleine klis, kaasjeskruid en brandnetels;

Atalanta - grote en kleine brandnetel;

Dagpauwoog en Kleine vos en Landkaartje - grote brandnetel;

Gehakkelde aurelia - grote brandnetel, hop, iep, aalbes.

Via hun website kun je ook de volledige lijst van waardplanten downloaden, zie: https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/planten-voor-rupsen/

(Bron: De Vlinderstichting, De tuinscheurkalender, Romke van de Kaa en Paul Geerts)