Zieke merel

Bij het huisje zit een zieke merel (Turdus merula), een vrouwtje. Ze is versuft en duidelijk niet in orde. Haar oogleden vallen steeds dicht en ze heeft moeite om haar evenwicht te bewaren. Vliegt niet weg als ik een bakje water vlak bij haar neerzet. De vogel hoeft haar kopje maar naar beneden te buigen om te drinken maar ze doet het niet of...kan het niet? Ze doet niets.

Zou ze het beruchte virus hebben, waaraan zoveel merels sterven de afgelopen jaren? Uit voorlopige cijfers van Sovon vogelonderzoek Nederland blijkt dat er in steden en dorpen 15% minder merels zijn gesignaleerd ten opzichte van vorig jaar. Dat is de sterkste afname sinds het begin van de telreeks in 2007. Ook in de tuinen die wekelijks geteld worden via tuintelling.nl zien waarnemers gemiddeld iets minder merels. Zorgt het usutuvirus voor deze afname?

Vogels die besmet zijn met het usutuvirus kunnen de volgende symptomen hebben: algehele malaise, sloomheid, ‘bol’ zitten, niet meer drinken, naar adem happen, spierzwakte - zoals niet meer opvliegen en alleen nog maar laag blijven en meteen weer gaan zitten), scheefstand van de kop en evenwichtsstoornissen. Omdat dit beeld ook past bij andere vogelziekten is het lastig om te zeggen of de vogel besmet is met het usutuvirus of niet. Het virus leidt tot sterfte onder met name merels en laplanduilen.

Wat kan je doen als je een dode merel vind? Je kunt de vondst van een dode vogel melden bij Sovon Vogelonderzoek Nederland (Sovon) via sovon.nl/dodevogels of op de website van DWHC via de link Meld hier uw dode dier. Ik heb onze zieke merel gemeld en ook de dode lijster, die ik een paar dagen geleden onder de hortensia bij de beukenhaag vond.

In een artikel op het internet van nrc.nl lees ik dat het virus ook mensen ziek kan maken als ze door besmette muggen gestoken worden, zie ondertaande link.

(Bron: internet artikel van Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) - Sovon: eerste cijfers 2018: minder merels in steden en dorpen - mei 2018; internet artikel nrc.nl - Virus dat merels doodt kan ook mensen ziek maken)