Minder merels

Valt het jou ook op dat er minder merels zijn dan vroeger? Laatst zag ik voor het eerst sinds maanden weer een merel in de tuin (Turdus merula). Een, zo op het eerste gezicht, gezond mannetje. Waar zijn de merels?! Tot nu toe zaten er hier een heleboel in de tuin, maar ook dit jaar overleden er veel vogels door het usutuvirus, vooral merels. De eerste uitbraak van het usutuvirus in Nederland was in 2016. Begin april 2017 werd het virus opnieuw vastgesteld. En vroeg in september hadden Sovon (Samenwerkde Organisaties Vogelonderzoek Nederland) en DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) in totaal al ruim 1500 meldingen van dode vogels ontvangen. De meldingen kwamen eerst vooral uit Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant, maar in de zomer trad er een geleidelijke verschuiving op naar het westen en noordoosten.

Ook dit jaar lag het gemiddelde aantal merels bij de tuinvogeltellingen lager. Nu, in het najaar, nemen de aantallen merels weer toe vanwege de najaarstrek. Onze broedvogels zijn overwegend blijvers - standvogels - maar vogels uit Scandinavië en Noordoost-Europa - doortrekkers en overwinteraars - doen nu ons land aan. Toename van het aantal merels in het najaar hoeft dus niet op herstel van de merelpopulatie te wijzen. Het is moeilijk de omgang van de merelsterfte te bepalen, laat staan antwoord te geven op de vraag hoezeer het usutuvirus de merelpopulatie negatief beïnvloedt. Toch is er is hoop: dankzij onderzoek aan geringde vogels weet men dat er ook besmette merels zijn die later levend en ogenschijnlijk gezond zijn teruggevangen.

Gelukkig biedt onze tuin (met dicht struikgewas om in te broeden en gras om op te foerageren) een optimale merelhabitat. Net als onze buurvrouw heb ik een voederplaats ingericht (zie foto) voor de merels en andere vogels die op de grond hun voedsel zoeken, zoals zanglijster, koperwiek, kramsvogel en spreeuw. Deze vogels eten graag fruit, gewelde krenten en rozijnen, bessen, wat broodkruimels en gemengde zaden. Leg eens wat oude appels of peren op een open plekje in de tuin in de buurt van struiken. Kans dat er een merel op afkomt!

(Bron: Vogelbescherming Nederland - Komt het goed met de merel?)