Buizerd of kiekendief?

Gisteren zat er voor de tweede keer een roofvogel in de tuin! Wat een sensatie. Eergisteren zag ik 'm voor het eerst zitten op de schommelpalen bij het huisje. Was te laat met het nemen van 'n foto... Maar gisteren lag de camera klaar en ik heb veel foto's kunnen maken (er zitten zowaar een paar redelijke tussen voor een tuinstukje).

Is het een buizerd - die zijn immers erg gevarieerd qua kleur en tekening, van donkerbruin tot bijna wit en ze zijn heel algemeen - of een bruine kiekendief?

Er broeden drie soorten kiekendieven in Nederland: de grauwe-, de blauwe- en de bruine kiekendief. Daarnaast wordt er een heel enkele keer 'n vierde soort gezien: de steppekiekendief. Dit is een zeer zeldzame doortrekker in Nederland (In een bericht van Natuurpunt.be las ik dat er in 2017 voor het eerst een steppekiekendief succesvol heeft gebroed in Nederland).

De bruine kiekendief (Circus aeruginosus) is van alle kiekendieven verreweg de meest algemene. Het is een echte moerasvogel, met een voorkeur voor rietland. Schuin achter onze straat, tussen Buinen en Exloo ligt het Lofar gebied (Low-Frequency Array ofwel 'lage-frequentie telescoop'), met een radiotelescoop die samengesteld is uit duizenden radioantennes. Daarnaast is LOFAR ontwikkeld als natuurgebied en is een deel van het Hunzedal natuurgebied, beheerd door Stichting Het Drentse Landschap. In Lofar zitten allerlei bijzondere vogels en andere dieren. We zien er af en toe zelfs 'n kraanvogel en er zitten ook kiekendieven! Onder ander de bruine kiekendief.

Met het verdwijnen van de moerassen ging ook de bruine kiekendief er behoorlijk in aantal op achteruit, maar in de moerassen van Lofar voelt hij zich thuis. Rietvelden en bruine kiekendieven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Herkenning en verspreiding

Een bruine kiekendief is slanker dan de buizerd, met langere en smallere vleugels en staart en lange gele poten. Volwassen mannetjes hebben opvallende zwarte vleugelpunten, grijs in de vleugels en een grijze staart. Vrouwtjes zijn groter en bruin met een roomwitte kruin, keel en vleugelboeg. Een jong lijkt op een vrouwtje, maar heeft een zwartbruin verenkleed.

Echter, de kiekendief is een zomervogel, al overwinteren er ook kleine aantallen in Zuidwest-Nederland (najaarstrek in augustus-september, met uitloop tot in oktober). De meeste overwinteren in Zuid-Europa en Noord-Afrika.

De buizerd (Buteo buteo) is als broedvogel sterk toegenomen sinds de jaren zeventig, vooral in de lage delen van Nederland. Als wintervogel neemt de buizerd de laatste jaren af. Het Lofar-gebied is een paradijs voor vogels en er zitten buizerds in overvloed, ook op de akkers achter ons dorp!

Ze cirkelen vaak hoog in de lucht rond en je kunt dan hun vluchtroep horen, hoog en 'miauwend'. Op de site van de Vogelwacht Uden lees ik dat je 's winters méér buizerds ziet dan 's zomers en dat dit dikwijls lichtere buizerds zijn. Dit komt doordat vele buizerds uit Zuid-Zweden en Denemarken in de winter naar ons land trekken om te overwinteren. Daar komen over het algemeen meer lichte dan donkere exemplaren voor. Is het toch een buizerd? Dat wel waarschijnlijker. Ik heb hoop dat we er samen zullen uitkomen! Op de Facebookpagina van Tuinstukjes kun je óók een reactie geven.

(Bron: Naturetoday.com; De Vogelbescherming Nederland; Sovon Vogelonderzoek Nederland; Vogelwacht Uden)

Lokaal kan de soort, als er sprake is van een hoge muizendichtheid, ook droger habitat bezetten, zoals bouwland.