Tsjaklijster

Afgelopen donderdag. Het is koud en het wordt al donker. Ik zit aan tafel in de woonkamer als P. me roept: 'Kom eens kijken....zie je die vogel daar?' Ik schiet overeind, loop naar het raam aan de voorkant van het huis en kijk in de richting waarheen P. wijst. Daar zit hij, in de boom langs de weg, pal achter onze heg. Hij eet van de vruchtjes in de boom en is groter dan een merel. Ik twijfel. Kramsvogel (Turdus pilaris) of koperwiek (Turdus iliacus)?! Na het bekijken van mijn foto's - jammergenoeg nogal donker, want gemaakt in de schemering - en de foto's in mijn vogelboeken en op het internet ter vergelijking zijn we eruit: het is een kramsvogel!

De volgende ochtend is hij er wéér. Snel neem ik nog twee foto's en na het bewerken hiervan is er geen twijfel meer mogelijk. Kijk maar: gele snavel met zwarte punt, oranjegele borst met donkere strepen, lange staart met zwart uiteinde, blauwgrijze kop en stuit en roodbruine rug. De vogel heeft, als hij zit, ook de voor 'n kramsvogel typerende 'afhangende' vleugels. En zijn gedrag naar andere vogels toe is fel. Als ze in de boom neerstrijken en te dichtbij komen jaagt hij ze weg. De boom is zijn territorium.

Kramsvogels zijn wintergasten en ze bezoeken tuinen e.d. om te foerageren op bessen nu er geen wormen, slakken en kleine insecten te vinden zijn. Een kramsvogel heeft een luid tsjakkende roep, die klinkt als het geluid van een grote haagschaar. In België wordt hij daarom ook wel 'tsjaklijster' of 'tsjakker' genoemd. Ze komen vaak in grote groepen voor, op zoek naar voedsel. Kramsvogels komen veel op boomgaarden (fruitteeltgebieden) af, waar ze foerageren op rottende appels. Ook in de duinen heb je kans om kramsvogels te zien, als ze zich tegoed doen aan de bessen van de duindoorn. Vaak zijn ze dan in gezelschap van koperwieken.

Er broeden slechts enkele paren in het zuiden en oosten van ons land, maar deze aantallen zijn laag.

Ik geef mijn waarneming door op Waarneming.nl. Sinds de start van de website (2003) zijn er al meer dan 50 miljoen soorten gemeld! Mensen zetten graag hun waarnemingen online, al of niet voorzien van foto en geluidsopname. Enthousiast vertel ik P. van de registratie van onze kramsvogel waarneming. Waarom?...zegt hij. Ik probeer hem uit te leggen hoe leuk dit wel niet is maar dit is tevergeefs.

(Bron: Vogelbescherming Nederland; Natuurpunt)