Nationale Tuinvogeltelling 2019

January 29, 2019

Ook dit jaar hebben er weer veel mensen meegedaan met de Nationale Tuinvogeltelling (er waren  77.316 deelnemers).

Dit is landelijke vogel top-10, met tussen haakjes de aantallen van 2018:

  1. Huismus - 204.315 (166.002)

  2. Koolmees - 153.269 (128.946)

  3. Vink - 114.421 (64.950)

  4. Merel - 90.476 (67.982)

  5. Pimpelmees - 88.389 (80.712)

  6. Kauw - 81.020 (68.589)

  7. Turkse tortel - 59.979 (49.654)

  8. Houtduif - 52.794 (43.971)

  9. Roodborst 51.079 (35.169)

  10. Ekster - 49.647 (39.452)

De huismus is het meest geteld in dorpen, maar niet in de steden. In de Randstad komt hij niet verder dan de derde plaats (in Den Haag zelfs op de 9e plaats). Huismussen zijn afhankelijk van voedsel dat ze op de grond vinden en in de grote steden, met dicht opeengepakte hoogbouw en 'nette' stadscentra zonder groen of rommelhoekjes is er weinig te vinden. 

De vink staat voor het eerst sinds het begin van de Tuinvogeltelling zo hoog in de Top-10, nl. op de 3e plaats.

Het aantal merels is landelijk aan het afnemen. Dat heeft twee redenen. Onze winters worden zachter, zodat de merels uit Noordwest-Europa de laatste jaren minder behoefte hebben om naar het zuiden te trekken. Daarnaast maakt het Usutu-virus met name onder de merels veel slachtoffers. Vandaar dat het virus in de volksmond ook wel de 'merelziekte' wordt genoemd. Het waart rond sinds 2016 en wordt verspreid door muggen.

 

(Bron: Vogelbescherming Nederland)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload