Mosveld

Dit jaar was ik vroeg met zaaien en laat met maaien. Gras maaien. Toen ik dit voor het eerst van het jaar weer ging doen was P. er niet (hij zat in het buitenland). Dat was vervelend, want hij stelt altijd de hoogte van de messen af. Ik had geen zin om uit te zoeken hoe dat precies moet (grasmaaier op z'n kant - het ding is loodzwaar - en loopt de benzine er dan niet uit?). Dus maaide ik op de gewone stand. Het gras werd kort. Zou het schade oplopen omdat ik het te kort maaide? Het was al zo treurig gesteld met 'het gras'. Er groeit meer mos dan gras, vooral in de schaduw, waar het vochtig is en er te weinig zon komt. Daar houdt gras niet van maar mos wel! Het maaisel dat eraf kwam bestond dan ook voor het merendeel uit mos. Misschien dat maaien op de 'gewone' stand juist wel goed was?

Herstellen van het gazon

Is een dergelijk 'gazon' nog te redden? De oplossing klinkt eenvoudig: mos eruit, gras terug! Ik ga het toch proberen. Eerst maar eens goed verticuteren. De buurvrouw leende me een verticuteerhark om het mos en de viltlaag zoveel mogelijk te verwijderen. Daarna het gras tot nieuwe groei aanzetten met goede gazonmest en de kale plekken bijzaaien (een goede gazonmest kan een langzaam werkende minerale mest zijn of organische mest). Na het mesten flink sproeien of een mestgift over het gras verspreiden vlak voor een regenbui.

Als je na het verticuteren plekken opnieuw inzaait moet het gras tot tien dagen na het kiemen van het zaad vochtig gehouden worden. Dus regelmatig controleren of de grond niet uitdroogt en zo nodig begieten.

Ons 'gazon' is er slecht aan toe. Vooral op schaduwplekken...

Op de lichtgroene plekken groeit mos, op de wat donkerder groene plekken het gras ^