Egelpaar

Avond. Het schemert. De vleermuis vliegt zijn (of haar) gebruikelijke rondjes om het huis, op zoek naar nachtvlinders. Het is er vandaag maar één. Even verderop, op het grasveld struint er een egel door de tuin, op zoek naar slakken. Ideaal, deze natuurlijke slakkenbestrijding. Ik hoop dat de egel er veel opeet en straks ook even langs de moestuin loopt?

P. en ik kijken verwonderd naar het rondscharrelende egeltje. Al gauw krijg ik het het koud en loop ons warme huis in. P. blijft nog even staan om naar de egel te kijken. Al gauw roept hij mij terug. 'Snel, kom kijken!' En loopt nóg een egel! Ze hebben elkaar gevonden en schuifelen luid knorrend en snuivend om elkaar heen. 'Hoor je ze?' vraagt P. Ja, nou en of ik ze hoor, ze zijn heel luidruchtig! Zouden ze straks gaan paren? Dat zou wat zijn, jonge egeltjes...

Het gaat niet zo goed met de egel. Daarom werd in 2018 de Egelwerkgroep opgericht. Deze draagt bij aan bescherming van de egel en doet daarnaast onderzoek naar egels. Het jaar 2019 werd uitgeroepen tot het Jaar van de Egel. Ook 2009 was het Jaar van de Egel. Men verkreeg toen een schat aan informatie, o.a. over de verspreiding van de egel. Wist je dat egels zich meer en meer ophouden in de veilige achtertuinen in dorpen en steden? Dat doen ze waarschijnlijk om de oprukkende das te ontlopen, een van hun vijanden. Maar de grootste vijand van de egel is nog altijd de mens. Er worden veel egels platgereden in het verkeer. Maar vooral het gebruik van land- en tuinbouwgif maakt veel slachtoffers, waaronder ook het gebruik van biologisch slakkengif valt. Niet meer gebruiken, dus!

(Bron: Nature today; Egelbescherming Nederland)

Ons luidruchtig egelpaar ^