Boze spreeuwen

Het is alsof er een kwaaie kat bij de tuindeur zit! Een kat in het nauw. Zodra we naar buiten gaan horen we een boos 'Pchchch!' Soms schrik ik er gewoon van. Het is geen kat. We hebben een paar spreeuwenouders in de tuin die hun jongen verdedigen met een luidruchtig geblaas. De laatste weken konden we niet ook maar in de buurt van het terras komen - laat staan erop zitten - of de spreeuwen bliezen ons dreigend toe. Ga weg! Blijf uit de buurt van onze jongen! Het klinkt precies als een blazende kat. Ondertussen zijn ze zo bang van ons dat ze hun jongen in de nestkast niet durven te voeren als wij buiten zijn. Dus zaten P. en ik maar binnen. We konden het niet over ons hart verkrijgen dat de jonge spreeuwen door onze aanwezigheid (al was 't maar even) opeens niet meer werden gevoerd. Stel je voor dat ze daardoor zouden uitdrogen en dood gingen.

'Ik zal blij zijn als de jonge spreeuwen zijn uitgevlogen', zei ik vanochtend tegen P. Dan hebben we tenminste ons terras weer terug. Toen ik vanuit de bijkeuken een blik op de spreeuwenkast wierp zag ik dat de ouders nog druk aan het voeren waren. Maar even later, toen ik snel de planten in potten op het terras water gaf (dat moet toch echt) was het stil. Gek stil. Er klonk geen boos geblaas en ook geen gepiep uit de nestkast. Zouden de jongen zijn uitgevlogen? Ik speur de omgeving af maar zie ze niet. Als ik een rondje door de tuin maak zie ik van alles - maar niet de spreeuwen.

Even later vertelt P. me enthousiast dat hij de jonge spreeuwen heeft gespot in de tuin, rond de pruimenboom. Ze scharrelen daar wat klunzig rond en worden door beide ouders gevoerd. Ha! We hebben ons terras terug en ondertussen maken de spreeuwen het goed.

Als ik wat later op de dag naar de moestuin loop - in alle rust - klinkt er opeens een vertrouwd geluid vanuit de pruimenboom. Pchchch! Ga terug! Blijf uit de buurt van onze jongen! Na wat in de moestuin gewied te hebben loop ik snel terug naar het terras en ga heerlijk in een tuinstoel zitten. Mijn territorium! Blijf uit de buurt!

Een spreeuwenouder voert de jongen ^

De jonge spreeuwen, pas uitgevlogen ^