Eerste gasten van het insectenhotel

Het insectenhotel is in gebruik! Er vliegt af en toe insecten op af en elke dag zijn weer nieuwe bamboe holtes dichtgemetseld. P. en ik zien hoe ze de 'deurtjes' dichtmaken. Dat afsluiten gaat heel snel. Soms puilt er later een soort van leemachtig bolletje uit, maar meestal zijn de afsluitingen mooi vlak.

Maar wat zijn het nou eigenlijk voor beestjes die het insectenhotel in gebruik nemen? Ik verwachtte vooral solitaire bijen, maar tot nu toe zijn die nog niet gekomen. Een van de insecten ziet er uit als een wesp (zie eerste foto). Af en toe zie ik een bijzonder fraai 'vliegje'. Het heeft een metaalachtig pantser met mooie blauwe, groene en rode kleuren. Het loopt langs de kamertjes alsof het de inhoud ervan inspecteert. Dat, zo vond ik uit, zou misschien een goudwesp (Chrysis) kunnen zijn. Er is ook een wat groter, donker gekleurd insect druk bezig een nestje te bouwen. Het vliegt af en aan en is erg snel! Het was me tot nu toe te vlug af om te fotograferen.

Wespen

Wist je dat er wereldwijd wel zo'n 50.000 verschillende soorten wespen bestaan? In Nederland (en België) komen er tientallen soorten soorten voor, zoals de gewone wesp (of limonadewesp), Europese hoornaar, Aziatische hoornaar, Duitse wesp, Franse veldwesp, bladwesp, galwesp, sluipwesp, rupsendoder, muurwesp, spinnendoder, metselwesp, deukmetselwesp, galwesp, goudwesp en de houtwesp.

Sommige soorten zijn sociale wespen. Ze leven net als bijen in kolonies met een koningin, één of meer vruchtbare mannetjes, werksters en soldaten - dit kunnen zowel mannetjes als vrouwtjes zijn. Elke wesp heeft haar eigen type nest of broedcel. We kennen allemaal wel het bolvormige papierachtige nest van de gewone wesp (Vespula vulgaris).

Andere soorten zijn solitair. Zij maken geen papiernesten maar nestelen in natuurlijke holtes van stengels, riet of in kevergangen. Een aantal wespen maakt dankbaar gebruik van de aangeboden insectenhotels en nestblokken. Deze wespen zijn parasitair. Ze bouwen eerst een nest en gaan daarna op zoek naar een prooidier dat als voedselvoorraad dient voor de larven.

Wespen die een insectenhotel gebruiken zijn o.a. de metselwesp, muurwesp, behangerswesp, urntjeswesp, goudwesp, schoorsteenwesp, deukmetselwesp, staartwesp, knotswesp en nog een aantal soorten die we alleen kennen onder de wetenschappelijke naam.

Wespen zijn nuttig! Ze spelen een belangrijke rol in de natuur en vangen andere insecten, rupsen, larven en spinnetjes. Het zijn ook aaseters. Wespen eten dierlijke resten en kauwen deze fijn om aan de larven te voeren. Aan het eind van de zomer, als er geen larven meer zijn die eiwitrijk voedsel nodig hebben, gaan wespen op zoek naar nectar. Zo zorgen ze ook voor de bestuiving.

Van alle wespensoorten zijn er slechts een paar die in de zomermaanden overlast geven, de rest is niet hinderlijk.

Net zoals met de bijen gaat het ook met de wespen niet goed. Veel soorten zijn verdwenen of gaan in aantal sterk achteruit. Slechts met een handjevol wespensoorten gaat het wel goed.

Goudwespen

De goudwespen (Chrysididae) behoren tot de mooiste insecten van Nederland. Er zijn nu zo'n 57 soorten in ons land bekend. De gewone goudwesp (Chrysis ignita) is de meest algemeen voorkomende goudwesp. Haar grootte varieert van 4 -13 millimeter. Het zijn als larve parasitair levende insecten, die ook wel koekoekswespen worden genoemd. De goudwesp gebruikt nesten van andere solitaire bijen en wespen om er eitjes in te leggen. De larve van de goudwesp eet later zowel de larve van de gastheer als de voedselvoorraad op.

Goudwespen zitten meestal op de uitkijk in de buurt van de nesten van hun gastheren en wachten hun kans af. Af en toe is er een confrontatie waarbij de eigenaar van de nestholte de goudwesp probeert te steken. Bij goudwespen is de angel zo sterk gereduceerd dat deze niet meer als angel te herkennen is. De goudwesp verdedigt zich door zich op te rollen en te verbergen in haar sterke pantser.

(Bron: Bijenhotelgasten; Vroege Vogels BNNVara; ahw.me - wespen)

Een wespje bij haar hotelkamer ^

Een goudwesp wacht haar kansen af ^